Ανακοινώσεις

Δελτίου Τύπου: Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του εκσυγχρονισμού υφιστάμενων Παιδικών Σταθμών ΔΗΚΕΧ, ΝΠΔΔ και του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου

Εντάχθηκαν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Βόρειο Αιγαίο” της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου μια σειρά προτάσεων του Δήμου Χίου για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων Παιδικών Σταθμών ΔΗΚΕΧ, ΝΠΔΔ και του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 592.060,81 ευρώ.

Πρόκειται για τα παρακάτω 7 υποέργα:

1. Αναβάθμιση κεντρικής κουζίνας παιδικών σταθμών οδού Καλουτά: Στην κουζίνα του παιδικού σταθμού οδού Καλουτά θα γίνουν όλες οι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την αναβάθμιση της ώστε να εξυπηρετεί όλους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της Χίου.

2. Εξοπλισμός παιδικού σταθμού οδού Καλουτά: Περιλαμβάνει την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της νέας κουζίνας (φούρνος, εστίες, κλπ) αλλά και του οχήματος μεταφοράς του φαγητού από την νέα κουζίνα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

3. Προμήθεια εξοπλισμού και προσαρμογή στα πρότυπα του ΕΛΟΤ των παιδικών χαρών ΝΠΔΔ και ΔΗΚΕΧ. Περιλαμβάνει την προμήθεια των οργάνων παιδικής χαράς, ώστε να λειτουργήσουν σωστά και νόμιμα οι παιδικές χαρές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

4.Προμήθεια ειδικού οχήματος μεταφοράς Α.Μ.Ε.Α. Περιλαμβάνει την προμήθεια από το Δήμο Χίου ενός καινούριου αμεταχείριστου οχήματος δέκα (10) θέσεων για μεταφορά ατόμων με κινητική αναπηρία. Για το σκοπό αυτό θα φέρει τον ανάλογο εξοπλισμό.

5. Εξοπλισμός παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ΝΠΔΔ και ΔΗΚΕΧ. Περιλαμβάνει την προμήθεια για την αντικατάσταση και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού των παιδικών σταθμών αφού αυτός θεωρείται παρωχημένος. Επίσης θα περιλαμβάνει την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών για φιλοξενία ολοένα και περισσότερων βρεφών και νηπίων.

6. Προμήθεια λεωφορείων μεταφοράς μαθητών. Περιλαμβάνει την προμήθεια δύο λεωφορείων ενός 9-11 θέσεων για μικρές μετακινήσεις και ενός 15-21 θέσεων μεταφοράς μαθητών από και προς τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

7. Επαύξηση ισχύος ηλεκτρικής παροχής Παιδικού Σταθμού οδού Καλουτά. Περιλαμβάνει την αναβάθμιση της παροχής του Παιδικού Σταθμού οδού Καλουτά για να λειτουργήσει σωστά και με ασφάλεια η νέα κουζίνα. Φορέας υλοποίησης είναι ο ΔΕΔΔΗΕ.

Δελτίο Τύπου: Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση αναβάθμισης δημοτικού κτιρίου για τη στέγαση βρεφονηπιακού σταθμού στα Καμπόχωρα

Εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Βόρειο Αιγαίο” της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου η πρόταση του Δήμου Χίου για την αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου για τη στέγαση βρεφονηπιακού σταθμού στη δημοτική ενότητα Καμποχώρων, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 389.300 ευρώ.

Συγκεκριμένα, στο κτίριο του παλιού δημοτικού σχολείου Χαλκειούς θα γίνουν όλες οι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που απαιτούνται για τη μετατροπή του σε βρεφονηπιακό σταθμό ενώ στον περιβάλλοντα χώρο θα οριοθετηθεί θέση στάθμευσης οχήματος και διάδρομος-ράμπα για εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και γενικά παρεμποδιζομένων ατόμων, χώρος παιχνιδιού με δάπεδο ασφαλείας και όργανα παιδικής χαράς για τα νήπια του σταθμού.

Η νέα δομή αναμένεται να καλύπτει τις ανάγκες περίπου 30 νηπίων και 20 βρεφών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ- ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΠΛΟΙΟΥ (Γ΄ ΘΕΣΗ) ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ

Ο Δήμος Χίου, μέσω της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας, προτίθεται να προβεί σε εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ασθενών και συνάμα οικονομικά αδυνάτων συμπολιτών μας, οι οποίοι μεταβαίνουν στην Αθήνα για λόγους υγείας. Δηλαδή, περιπτώσεις εμπερίστατων συμπολιτών μας που υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις, χημειοθεραπείες, κλπ, εφόσον αυτές δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν στη Χίο.
Προϋπόθεση για την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση είναι να αποδείξουν, με σχετικά έγγραφα, τον προγραμματισμό των εξετάσεων (ή επεμβάσεων ή θεραπειών), το δε ετήσιο εισόδημά τους να μην υπερβαίνει τις 5.000 Ευρώ (για το άγαμο άτομο) και τις 6.200 Ευρώ (για το έγγαμο άτομο), προσαυξανόμενο κατά 900 Ευρώ για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο μέλος της οικογένειας.
Επίσης, γνωστοποιείται ότι, όσοι συμπολίτες μας πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις (κριτήρια οικονομικής αδυναμίας), μπορούν να λάβουν δωρεάν ακτοπλοϊκό εισιτήριο Γ΄ θέσης (από και προς Πειραιά ή Μυτιλήνη), εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος να ταξιδέψουν (π.χ. λόγοι υγείας, παρουσία σε δικαστήριο, κλπ, που θα αποδεικνύεται).
Οι ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μας μπορούν να απευθύνονται, για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία, αλλά και την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών, στη Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Χίου (Οδός Νεωρείων, κτίριο πρ. κινηματοθεάτρου <<ΡΕΞ>>, στον Λιμένα της Χίου- τηλέφωνα 2271350051-57), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος Πρόνοιας

Γεώργιος Φωτ. Παπαδόπουλος

Δελτίο Τύπου- Συνάντηση Δημάρχου Χίου με την ηγεσία του ΕΚΑΒ

Με τη Διευθύντρια του ΕΚΑΒ Αιγαίου κ. Κωτούλα Χαρίκλεια, τον Υπεύθυνο ΕΚΑΒ Αιγαίου κ.Καυλακώνη Γιώργο και τον Υπεύθυνο ΕΚΑΒ Χίου κ. Σκουλούδη Γιώργο συναντήθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Χίου κ.Μανώλης Βουρνούς και συζήτησαν για τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΕΚΑΒ στην Χίο.

Συμφώνησαν στην άμεση αναζήτηση χώρου για μόνιμη στέγαση του ΕΚΑΒ σε θέση τέτοια που να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του.

Ο κ. Βουρνούς έθεσε επίσης το ζήτημα της εξυπηρέτησης της περιοχής της Αμανής καθώς ο Δήμος επιχειρεί να λύσει το πρόβλημα είτε μέσω αλλαγή της νομοθεσίας είτε μέσω προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Νοσοκομείου Χίου και του Λιμενικού Ταμείου. Από την πλευρά του Δήμου Χίου, η απαίτηση για τη μόνιμη εξυπηρέτηση των πολιτών αυτής της ακριτικής περιοχής της Χίου παραμένει σταθερή και αδιαπραγμάτευτη.

Συνάντηση Δημάρχου Χίου με την ηγεσία του ΕΚΑΒ

Δελτίο Τύπου- Συνάντηση με το νέο Στρατιωτικό Διοικητή 96 ΑΔΤΕ

Το νέο Στρατιωτικό Διοικητή της 96 ΑΔΤΕ Ταξίαρχο κ. Δημόκριτο Κωνσταντάκο δέχθηκε σήμερα στο Δημαρχείο, ο Δήμαρχος Χίου κ. Μανώλης Βουρνούς και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων του σε μια διεθνώς δύσκολη συγκυρία.

Στη συνάντηση ήταν παρών και ο απερχόμενος Στρατιωτικός Διοικητής, Ταξίαρχος κ. Γεώργιος Μπικάκης, τον οποίο ο κ. Βουρνούς ευχαρίστησε για την προσφορά του στη 96 ΑΔΤΕ και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνει στη Διοίκηση της Σχολής Πεζικού.

Η τελετή παράδοσης-παραλαβής θα πραγματοποιηθεί, αύριο Τετάρτη, στις 11 π.μ στην Ταξιαρχία.

 

Συνάντηση με το νέο Στρατιωτικό Διοικητή 96 ΑΔΤΕ

Περισυλλογή & μεταφορά στους κτηνιάτρους αδέσποτων ζώων συντροφιά 2017

Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την διενέργεια της Υπηρεσίας με τίτλο «Περισυλλογή & μεταφορά στους κτηνιάτρους αδέσποτων ζώων συντροφιά 2017».
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/16 και με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά. Η δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 2.000,00 € με Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από πιστώσεις του τον ΚΑ 72-6162.008.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χίου, Οινοπίωνος 1, Χίος, μέχρι τις 24 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 μ.μ.
Για διευκρινίσεις σχετικά με την τεχνική έκθεση οι ενδιαφερόμενου μπορούν να καλούν στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Μαστίχας τηλ. 2271351615.

O Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Καρασούλης