ΑΙΤΗΣΗ

Ο Δήμος Χίου, προκειμένου να καταρτίσει καταλόγους ενδιαφερομένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων για τη συμμετοχή τους στις Δημόσιες Ηλεκτρονικές Κληρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 § 5 & 6 του Ν. 4412/2016 (απευθείας αναθέσεις) για το έτος 2017
ΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους Εργοληπτών σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων:
• ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
• ΟΔΟΠΟΙΪΑ
• ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
• ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
• ΠΡΑΣΙΝΟΥ
να υποβάλλουν αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Χίου (Ταχ. Δ/νση: Οινοπίωνος 1 - Τ.Κ. 82131 Χίος) αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ως και την 24 Μαΐου 2017 (ημερομηνία μέχρι την οποία θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο Πρωτόκολλο).
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πτυχίου ΜΕΕΠ ή Μητρώου Περιφερειακών Ενοτήτων το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ.

ΑΙΤΗΣΗ

banner-proipologismou

ΓΠΣ ΔΕ ΧΙΟΥ

 ΓΠΣ ΔΕ ΧΙΟΥ Β1 ΦΑΣΗ

banner gia compostopoiisi

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

kentro ekspipiretisis dimoti

pb banner

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

5η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ

5η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Αναζήτηση

diavgeia all logo