Ενημερώνουμε τους επιτηδευματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην χωρική αρμοδιότητα της Δημοτικής Κοινότητας Χίου ότι η επόμενη συνεδρίαση του συλλογικού μας οργάνου θα λάβει χώρα στις 5 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα.

Όσοι εξ αυτών επιθυμούν να λάβουν έγκριση για χρήση του δικαιώματος παράτασης ωραρίου μουσικών οργάνων παρακαλούνται να προσέλθουν άμεσα στο Δήμο Χίου τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων στην διεύθυνση Βενιζέλου 75, τηλ:2271353115 προκειμένου να υποβάλουν την σχετική αίτηση.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι

1. Γνωστοποίηση χρήσης μουσικής,

2. Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης (για εταιρίες)

3. Δημοτική Ενημερότητα.

 

Μελέτη ανάπλασης Δημοτικού Κήπου και μελέτη αστικής κινητικότητας

banner-vaa

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

banner gia compostopoiisi

ΓΠΣ ΔΕ ΧΙΟΥ

 ΓΠΣ ΔΕ ΧΙΟΥ Β1 ΦΑΣΗ

kentro ekspipiretisis dimoti

pb banner

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

5η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ

5η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Αναζήτηση

diavgeia all logo