Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου (www.chioscity.gr) αναρτήθηκαν οι προσκλήσεις για την κατάρτιση των καταλόγων μελετητών και εργοληπτών δημοσίων έργων που θα συμμετέχουν στις Δημόσιες Ηλεκτρονικές Κληρώσεις για την απευθείας ανάθεση έργων και μελετών κατά το έτος 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 § 5 & 6 του Ν. 4412/2016. Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 2η Μαρτίου 2018. Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

Μελέτη ανάπλασης Δημοτικού Κήπου και μελέτη αστικής κινητικότητας

banner-vaa

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

banner gia compostopoiisi

ΓΠΣ ΔΕ ΧΙΟΥ

 ΓΠΣ ΔΕ ΧΙΟΥ Β1 ΦΑΣΗ

kentro ekspipiretisis dimoti

pb banner

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

5η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ

5η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Αναζήτηση

diavgeia all logo