Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Επαναλειτουργία σχολείων

Μετά την σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με την οποία συνεχίζονται κανονικά οι Πανελλήνιες Εξετάσεις σε Χίο, Οινούσες & Ψαρά, σας ενημερώνουμε ότι από αύριο Πέμπτη 15/6/2017 όλα τα σχολεία του Δήμου Χίου θα επαναλειτουργήσουν.

Κ.Α.Π.Η. Δήμου Χίου - Εκδρομή στη Βλυχάδα

Το ΚΑΠΗ Δ. Χίου προγραμματίζει εκδρομή στη Βλυχάδα (Καρδάμυλα), στις 20 Ιουνίου 2017.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα μέλη του ΚΑΠΗ που έχουν ανανεώσει τις κάρτες τους για το 2017.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Για την πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την φύλαξη των πυροφυλακίων του νησιού.

Ο Δήμος Χίου με την υπ’ αριθ. 309/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ω8ΘΣΩΗΝ-ΡΣΓ), που εγκρίθηκε με την αριθ. 28597/16-05-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: 6Θ92ΟΡ1Ι-ΚΩ2), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών για την φύλαξη των πυροφυλακίων του νησιού, συνολικού αριθμού δέκα εννέα(19) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΥΕ Φυλάκων (πυροπροστασίας)
12
ΥΕ Νυκτοφυλάκων (πυροπροστασίας)
6
ΔΕ Οδηγός Βυτιοφόρου Οχήματος
1
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
Για τον κλάδο ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, (Φυλάκων), δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/1997). Θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση οφθαλμιάτρου για την ικανότητα όρασης.
Για τον κλάδο ΔΕ Οδηγών Βυτιοφόρου απαιτούνται:
Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας.
Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση των παραπάνω αδειών οδήγησης αυτοκινήτου.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χίου (Δ/νση: Δημοκρατίας 2 τηλ:2271350809 και 2271350823) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από 12 Ιουνίου 2017 έως και 16 Ιουνίου2017.

Δελτίο τύπου για ολοκλήρωση δράσης σε σχολεία από το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 ολοκληρώθηκε με επιτυχία, από το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Χίου, δομή που ανήκει και εποπτεύεται από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας (Πρόνοιας) του Δήμου Χίου, η ετήσια δράση στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου, κατά το σχολικό έτος 2016-2017, επισκέφτηκαν Δημοτικά και Νηπιαγωγεία, με στόχο την ενημέρωση των συλλόγων των εκπαιδευτικών, για τις υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Κέντρου, καθώς και την ευαισθητοποίηση τους σε θέματα έμφυλης βίας.
Η δράση θα συνεχιστεί στα σχολεία του νησιού μας και κατά το επόμενο σχολικό έτος.-

Ο Αντιδήμαρχος Πρόνοιας

Γεώργιος Φωτ. Παπαδόπουλος

Δελτίου Τύπου - Κλείσιμο οδού Κωνσταντίνου Μονομάχου

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες του έργου: «NGA Like- Αναβάθμιση του δικτύου στο Α/Κ Χίου», σας επιτρέπουμε να διακόψετε την κυκλοφορία την Τετάρτη 7/6/2017 από τις 08:30 έως την Πέμπτη 8/6/2017 στις 16:00, στην οδό Κων/νου Μονομάχου από την διασταύρωση Κων/νου Μονομάχου και Γ. Βορριά έως την δια-σταύρωση Κων/νου Μονομάχου και Σκαραμαγκά.
Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.
Είμαστε στη διάθεση σας για πληροφορίες-διευκρινήσεις .

kentro ekspipiretisis dimoti

pb banner

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

5η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ

5η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ

Αναζήτηση

diavgeia all logo

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις