Ανακοινώσεις

2ο Πρακτικό κοινής επιτροπής για την «Ενέργειες Αποκατάστασης ζημιών από τις πυρκαγιές της 25ης Ιουλίου 2016 και τη 26ης Αυγούστου στη Νήσο Χίο και εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την περιβαλλοντική προστασία και την πρόληψη φυσικών καταστροφώ

Δείτε το Πρακτικό ΕΔΩ

Δελτίο Τύπου: Παράταση δήλωσης δημιουργίας μητρώου δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι ενεργοποιεί τη δημιουργία μητρώου δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς και καλεί τους ιδιοκτήτες των ζώων αυτών, να προσέλθουν στο Δήμο προσκομίζοντας:

1. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου του ζώου
2. Αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης και καταχώρησης του ζώου
3. Πιστοποιητικό στείρωσης, εφόσον το ζώο είναι στειρωμένο

Η κατάθεση των εγγράφων θα γίνεται στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χίου (Βενιζέλου 75) και στα περιφερειακά ΚΕΠ.
Η εγγραφή στο μητρώο έχει ξεκινήσει στις 09 Ιανουαρίου 2017 και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Αυγούστου 2017,
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4039/12, άρθ.5, παρ. 1η, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4235/14, άρθ. 46, παρ. 3), αποτελεί υποχρέωση του κάθε ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου να προσκομίζει ή να αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του.

Η παράλειψη της προσκόμισης των πιστοποιητικών στο Δήμο επιφέρει πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.

Σκοπός της εγγραφής των ζώων σε μητρώο είναι να υπάρχουν στοιχεία για τον πληθυσμό των ζώων συντροφιάς, κάτι που είναι χρήσιμο, κυρίως, για τη δημόσια υγεία, αλλά και για λόγους οικονομικούς και δημόσιας τάξης. Η χρησιμότητα της καταγραφής συνδέεται, επίσης, με την αποτροπή της εγκατάλειψης των ζώων και με τον ευκολότερο εντοπισμό των ιδιοκτητών των ζώων που έχουν χαθεί.

Δελτίο Τύπου: Συνάντηση του Δημάρχου Χιου κ. Μανώλη Βουρνού με τον Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

Συνάντηση με τον Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κ. Τζέφρι Πάιατ είχε σήμερα στο Δημαρχείο της Χίου ο Δήμαρχος Χίου κ. Μανώλης Βουρνούς. Στη συνάντηση συζητήθηκε κυρίως το ζήτημα της διαχείρισης του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος και οι επιπτώσεις που αυτό έχει στην τοπική κοινωνία και οικονομία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις μακρόχρονες σχέσεις της Χίου με τις ΗΠΑ μέσω της παρουσίας δραστήριας Χιακής ομογένειας στα μεγάλα αμερικάνικα αστικά κέντρα.

Συνάντηση του Δημάρχου Χιου κ. Μανώλη Βουρνού με τον Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων μελετητών Δημοσίων έργων ανά κατηγορία μελετης έτους 2017

ΑΙΤΗΣΗ

Ο Δήμος Χίου, προκειμένου να καταρτίσει καταλόγους ενδιαφερομένων Μελετητών Δημοσίων Έργων για τη συμμετοχή τους στις Δημόσιες Ηλεκτρονικές Κληρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 § 5 & 6 του Ν. 4412/2016 (απευθείας ανάθεση μελέτης - παροχή τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών) για το έτος 2017
ΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους Μελετητών και Τεχνικών - Επιστημονικών Συμβούλων σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:
• ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ (2)
• ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (6)
• ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ (7)
• ΣΤΑΤΙΚΕΣ (8)
• ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ (9)
• ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ (10)
• ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (11)
• ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ (13)
• ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ (14)
• ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ (16)
• ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ , ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ (20)
• ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ (21)
• ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΙ ΕΡΕΥΝΕΣ (22)
• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ (27)
• ΔΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (24)
• ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (25)
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (28)
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ, ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ, ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟ (Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ/Α/271/24.12.1997) όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαράγραφο Ε7, περ. 2, του Ν. 4152/ 2013)
να υποβάλλουν αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Χίου (Ταχ. Δ/νση: Οινοπίωνος 1 - Τ.Κ. 82131 Χίος) αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ως και την 24 Μαΐου 2017 (ημερομηνία μέχρι την οποία θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο Πρωτόκολλο).
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο του Μελετητικού Πτυχίου ή της αδείας ΥΠΠΟ για την περίπτωση μελετών συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.

ΑΙΤΗΣΗ

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων εργοληπτών Δημοσίων έργων ανά κατηγορία έργου έτους 2017

ΑΙΤΗΣΗ

Ο Δήμος Χίου, προκειμένου να καταρτίσει καταλόγους ενδιαφερομένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων για τη συμμετοχή τους στις Δημόσιες Ηλεκτρονικές Κληρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 § 5 & 6 του Ν. 4412/2016 (απευθείας αναθέσεις) για το έτος 2017
ΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους Εργοληπτών σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων:
• ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
• ΟΔΟΠΟΙΪΑ
• ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
• ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
• ΠΡΑΣΙΝΟΥ
να υποβάλλουν αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Χίου (Ταχ. Δ/νση: Οινοπίωνος 1 - Τ.Κ. 82131 Χίος) αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ως και την 24 Μαΐου 2017 (ημερομηνία μέχρι την οποία θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο Πρωτόκολλο).
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πτυχίου ΜΕΕΠ ή Μητρώου Περιφερειακών Ενοτήτων το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ.

ΑΙΤΗΣΗ

Εγκαινιασμός του ανακαινισθέντος Αγροτικού Ιατρείου Αγίου Γεωργίου Συκούση.

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε χθες ( Ν. Τρίτη 18/4/2017) το απόγευμα σε μια λιτή και απέριττη τελετή ο εγκαινιασμός του ανακαινισθέντος Αγροτικού Ιατρείου Αγίου Γεωργίου Συκούση.

Η ανακαίνιση του χώρου επιτεύχθηκε χάρη στην ευγενική χορηγία του συμπατριώτη μας, ευπατρίδη κυρίου Αλεξάνδρου Ζύμνη με καταγωγή από τον Άγιο Γεώργιο Συκούση.

Μετά την τέλεση της Ακολουθίας του Αγιασμού και τις πατρικές ευχές, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο, ακολούθησαν σύντομες αναφορές στο έργο και την προσωπικότητα του σεμνού δωρητή, ενώ ο Δήμαρχος Χίου κ. Εμμανουήλ Βουρνούς απένειμε σχετική αναμνηστική πλακέτα στο κ. Αλέξανδρο Ζύμνη για τη μέχρι σήμερα προσφορά του στον τόπο.

 

 

 

 

Δελτίο Τύπου ΚΑΠΗ - Νέες εγγραφές και ανανεώσεις μελών

Το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι οι νέες εγγραφές και οι ανανεώσεις των μελών του ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ θα ολοκληρωθούν στις 30 Απριλίου 2017.

Πληροφορίες στο ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα : 2271081474 & 2271044395

kentro ekspipiretisis dimoti

pb banner

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

5η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ

5η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ

Αναζήτηση

diavgeia all logo

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις