Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Κλείσιμο Κων. Μονομάχου 23-6-17

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες του έργου: «Ενίσχυση εναέριου Δικτύου χαμηλής τάσης στον Υ/Σ 17 Χίου», σας επιτρέπουμε να διακόψετε την κυκλοφορία την Παρασκευή 23/6/2017 από τις 7:30 έως τις 15:30 στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου της πόλης της Χίου.
Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.
Είμαστε στη διάθεση σας για πληροφορίες-διευκρινήσεις .

Δελτίο Τύπου για διανομή φρούτων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ανακοινώνεται ότι, ο Δήμος Χίου, θα διανείμει τις επόμενες ημέρες, από το Κοινωνικό του Παντοπωλείο, ποσότητα φρούτων και ειδικότερα ροδάκινα, από την Δευτέρα 19/06 και έως την Παρασκευή 23/06/2017 (εκτός εάν εξαντληθούν νωρίτερα).
Οι δικαιούχοι, δηλαδή όλοι οι κάτοχοι ηλεκτρονικής κάρτας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Χίου, αλλά και όλοι οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), μπορούν να προσέρχονται, στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου (περιφερειακός δρόμος πόλης, περιοχή <<Καστρομηνάς>>) για την παραλαβή των προϊόντων, κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:
Δευτέρα 19/06 ώρα 09.00΄- 14.00΄
Τρίτη 20/06 ώρα 09.00΄-14.00΄ και 16.00΄ - 20.00΄
Τετάρτη 21/06 ώρα 09.00΄- 14.00΄
Πέμπτη 22/06 ώρα 09.00΄- 14.00΄ και 16.00΄- 20.00΄
Παρασκευή 23/06 ώρα 09.00΄- 14.00΄ και 16.00΄ - 20.00΄
(Πληροφορίες, τηλ.: 2271043643 & 2271350051-56).
Όσοι τυγχάνουν δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) οφείλουν να προσκομίσουν, προσερχόμενοι στο Κοιν. Παντοπωλείο, τη βεβαίωση ένταξής τους στο εν λόγω πρόγραμμα.
Σημειώνεται ότι, η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου έχει μεριμνήσει ώστε, ικανή ποσότητα των φρούτων να διατεθεί στα συσσίτια της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, στον ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ, στους Συλλόγους Πολυτέκνων και Τριτέκνων Χίου, στην ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΙΠΟΣ, στα Γηροκομεία Χίου και Καρδαμύλων, στα Άτομα με Αναπηρία, στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου, στο Σύλλογο Διαβητικών Χίου, στο πρόγραμμα <<ΨΥΧΑΡΓΩΣ>>, στις Δικαστικές φυλακές Χίου και άλλους κοινωνικούς και προνοιακούς φορείς του τόπου.-
Ο Αντιδήμαρχος Πρόνοιας
Γεώργιος Φωτ. Παπαδόπουλος

Δελτίο Τύπου - Επαναλειτουργία σχολείων

Μετά την σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με την οποία συνεχίζονται κανονικά οι Πανελλήνιες Εξετάσεις σε Χίο, Οινούσες & Ψαρά, σας ενημερώνουμε ότι από αύριο Πέμπτη 15/6/2017 όλα τα σχολεία του Δήμου Χίου θα επαναλειτουργήσουν.

Κ.Α.Π.Η. Δήμου Χίου - Εκδρομή στη Βλυχάδα

Το ΚΑΠΗ Δ. Χίου προγραμματίζει εκδρομή στη Βλυχάδα (Καρδάμυλα), στις 20 Ιουνίου 2017.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα μέλη του ΚΑΠΗ που έχουν ανανεώσει τις κάρτες τους για το 2017.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Για την πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την φύλαξη των πυροφυλακίων του νησιού.

Ο Δήμος Χίου με την υπ’ αριθ. 309/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ω8ΘΣΩΗΝ-ΡΣΓ), που εγκρίθηκε με την αριθ. 28597/16-05-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: 6Θ92ΟΡ1Ι-ΚΩ2), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών για την φύλαξη των πυροφυλακίων του νησιού, συνολικού αριθμού δέκα εννέα(19) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΥΕ Φυλάκων (πυροπροστασίας)
12
ΥΕ Νυκτοφυλάκων (πυροπροστασίας)
6
ΔΕ Οδηγός Βυτιοφόρου Οχήματος
1
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
Για τον κλάδο ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, (Φυλάκων), δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/1997). Θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση οφθαλμιάτρου για την ικανότητα όρασης.
Για τον κλάδο ΔΕ Οδηγών Βυτιοφόρου απαιτούνται:
Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας.
Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση των παραπάνω αδειών οδήγησης αυτοκινήτου.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χίου (Δ/νση: Δημοκρατίας 2 τηλ:2271350809 και 2271350823) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από 12 Ιουνίου 2017 έως και 16 Ιουνίου2017.

kentro ekspipiretisis dimoti

pb banner

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

5η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ

5η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ

Αναζήτηση

diavgeia all logo