Ανακοινώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ (Δ.Ε. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ)

Εγκρίθηκε η ψήφιση πίστωσης για την «Επιτήρηση και τον καθαρισμό εσχαρών και φρεατίων της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμύλων», στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει ο καθαρισμός των εκβολών των ανοικτών αγωγών και των αγωγών όμβριων υδάτων, που βρίσκονται στο οικισμό Μάρμαρο της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμύλων. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00€.
Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Χίου θα καθαρίσει τα φερτά υλικά και τις λοιπές αποθέσεις που μειώνουν την παροχετευτικότητα των ανοιχτών αγωγών και των αγωγών ομβρίων υδάτων. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού και για τα φύκια που συσσωρεύονται από τη θάλασσα. Με τις εργασίες καθαρισμού των εσχάρων και των φρεατίων, ο Δήμος Χίου προλαμβάνει και αποτρέπει, ενόψει χειμώνα, την εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων, που δημιουργούνται με τη συσσώρευση των φερτών υλικών και των λοιπών αποθέσεων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» για τη χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή οδού Αγίας Ειρήνης» από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών προσπελασιμότητας στο πλαίσιο στρατηγικών για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ)», με την υπ’ αριθμ. 633/20-9-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου.
Ο Δήμος Χίου μέσα από μία σειρά ενεργειών έχει ολοκληρώσει και παραλάβει τις προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις και τις απαραίτητες περιβαλλοντικές μελέτες, και βρίσκεται ένα βήμα πριν τη δημοπράτηση του έργου αυτού. Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή δρόμου για τη σύνδεση της οδού Ράμνης με την παραλιακή οδό Καλουτά.
Η νέα οδός έχει μήκος 350 μέτρα περίπου με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και πεζοδρόμια σε κάθε πλευρά. Εκτός των έργων οδοποιίας, θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, σήμανση και ασφάλιση της οδού, κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων κατά μήκος της οδού, κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού για την έδραση της οδού στον κόμβο της Ράμνης και ηλεκτροφωτισμός της οδού.
Η πράξη θα υλοποιηθεί με δύο υποέργα:
• «Κατασκευή οδού Αγίας Ειρήνης» και αφορά στην κατασκευή της νέας οδού.
• «Απαλλοτριώσεις για την κατασκευή οδού Αγίας Ειρήνης» και αφορά στις αναγκαίες απαλλοτριώσεις.
Στόχος του Δήμου Χίου για το έργο αυτό, όπως και για τα υπόλοιπα έργα, των οποίων οι προτάσεις έχουν υποβληθεί στο ΕΠ Β. Αιγαίου, είναι η προώθηση, η ανάπτυξη και η αναβάθμιση της πόλης της Χίου. Ιδιαίτερα, με την κατασκευή του δρόμου αυτού ο Δήμος Χίου στοχεύει στην επίλυση κυκλοφοριακών προβλημάτων της πόλης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Με αφορμή δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για καθυστέρηση στην καταβολή δεδουλευμένων στους συμβασιούχους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Χίου, κρίνεται αναγκαίο να διευκρινιστούν τα εξής.
Ο Δήμος Χίου με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου έχει εκφράσει επανειλημμένα την συμπαράστασή του στο αγώνα των εργαζομένων στην καθαριότητα, και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες, τόσο για την κάλυψη της μισθοδοσίας τους όσο και για την πλήρωση των κενών θέσεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με μόνιμο προσωπικό.
Το σοβαρό αυτό πρόβλημα, που δημιουργήθηκε με την μη έγκαιρη πληρωμή των εργαζομένων, δεν οφείλεται σε ολιγωρία του Δήμου Χίου, αλλά σε παραλείψεις της Κυβέρνησης για τις οποίες ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ

Εγκρίθηκε η προμήθεια Ταχυδρομικών Θυρίδων οι οποίες θα τοποθετηθούν στις Τοπικές Κοινότητες Χαλκειούς, Βερβεράτου, Δαφνώνα Δήμου Χίου, κατόπιν αιτήματος των κατοίκων των περιοχών αυτών για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, με την υπ’ αριθμ. 634/20-09-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χίου, ανταποκρινόμενη άμεσα στο αίτημα των κατοίκων, εκπόνησε σχετική μελέτη, και πρόταξε το έργο αυτό στο Τεχνικό Πρόγραμμα. Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 18.922,45 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Κάθε φωριαμός (ντουλάπα) θα τοποθετηθεί είτε μόνη της ανεξάρτητα είτε σε επάλληλη τοποθέτηση η μία δίπλα στην άλλη. Οι θέσεις εγκατάστασης θα υποδειχτούν από την υπηρεσία.

Αναλυτικότερα προβλέπεται να γίνει εγκατάσταση:
• Διακοσίων είκοσι (220) νέων υπαίθριων γραμματοθυρίδων (δέκα σώματα γραμματοθυρίδων των 22 θυρίδων) στην ΤΚ Δαφνώνα, σε τρεις διαφορετικές θέσεις,
• Εκατό τριάντα δύο (132) νέων υπαίθριων γραμματοθυρίδων (έξι σώματα γραμματοθυρίδων των 22 θυρίδων) στην ΤΚ Βερβεράτου, σε τρεις διαφορετικές θέσεις
• Διακοσίων σαράντα δύο (242) νέων υπαίθριων γραμματοθυρίδων (έντεκα σώματα γραμματοθυρίδων των 22 θυρίδων) στην ΤΚ Χαλκειούς, σε πέντε διαφορετικές θέσεις.

Δελτίο Τύπου - Κλείσιμο οδού Πατρώνα

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες του έργου: «Αποκατάσταση βλάβης στον Υ/Σ 27 Χίου», σας επιτρέπουμε να διακόψετε την κυκλοφορία την Παρασκευή 22/9/2017 από τις 07:30 έως τις 15:30 στην οδό Αντ. Πατρώνα από την διασταύρωση Αντ. Πατρώνα και Κ. Κρεατσούλη έως την διασταύρωση Αντ. Πατρώνα και Κυρρίλου Τρεχάκη στην πόλη της Χίου.
Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.
Είμαστε στη διάθεση σας για πληροφορίες-διευκρινήσεις .

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

 

  • ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

Το Κέντρο Κοινότητας Χίου είναι μια νέα δομή, για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών που έχουν αυξημένες ανάγκες κοινωνικής προστασίας, με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους.

Φορέας Υλοποίησης του Κέντρου Κοινότητας είναι ο Δήμος Χίου.

Οι πόροι προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ)  του ΕΣΠΑ 2014-2020

Στόχος του Κέντρου Κοινότητας είναι να αποτελέσει ένα πρώτο σταθμό υποδοχής, καταγραφής, κατεύθυνσης και παραπομπής των ωφελούμενων ατόμων στις αρμόδιες υπηρεσίες είτε σε τοπικό, είτε σε περιφερειακό είτε σε εθνικό επίπεδο.

Ωφελούμενοι είναι πολίτες και κατά προτεραιότητα οι δικαιούχοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι, μετανάστες, ΑμEΑ, Ρομά και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Στο Κέντρο Κοινότητας Χίου λειτουργεί παράρτημα για ΡΟΜΑ που έχει ως στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού, η οποία βιώνει πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό και ζει υπό συνθήκες διαβίωσης μη αποδεκτές, καθώς και ενημέρωση παροχών, επιδομάτων και κοινωνικών προγραμμάτων.

Το Κέντρο Κοινότητας Χίου καθώς και τα Παρατήματα για ΡΟΜΑ λειτουργούν ως δομές συμπληρωματικές της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου και εποπτεύονται από αυτή.

  • ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η λειτουργία του Κέντρου εστιάζει αφενός στην υποδοχή και στην ενημέρωση των πολιτών, ειδικότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και αφετέρου στην υποστήριξή τους με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου παράλληλα με τη συνεργασία που αναπτύσσει με τις λοιπές  κοινωνικές δομές και υπηρεσίες.

Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις (3) κεντρικούς άξονες:

Α. Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών.

Β. Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές Κοινωνικής Προστασίας.

Γ. Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.

Ειδικότερα το Κέντρο Κοινότητας παρέχει:

  • Πληροφόρηση και παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται.
  • Ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ωφελούμενους του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» από τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και την ορθή συμπλήρωσή της, έως τις απαραίτητες οδηγίες για την προσκόμιση και παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
  • Υπηρεσίες απασχόλησης (πχ ΟΑΕΔ) για την ένταξη ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια καθώς φυσικά και σε θέσεις εργασίας. Επίσης, βοηθά στον επαγγελματικό προσανατολισμό κάθε ατόμου.
  • Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.
  • ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ--ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται από:

2 Κοινωνικούς Λειτουργούς

1 Στέλεχος για θέματα προώθησης στην απασχόληση  

1 Διαμεσολαβητή ΡΟΜΑ

1 Παιδαγωγό

1 Ψυχολόγο 

1Επισκέπτη Υγείας 

Λειτουργεί καθημερινά  Δευτέρα  έως Παρασκευή  από τις 7:00 έως  τις 15:00.

Κέντρο Κοινότητας Χίου

Τσιτσεκλή 1

Τηλ 2271350059

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Κλείσιμο οδού Κυρίλλου Τρεχάκη

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες του έρ-γου: «Αποκατάσταση βλάβης στον Υ/Σ 27 Χίου», σας επιτρέπουμε να διακόψετε την κυκλοφορία την Τετάρτη 20/9/2017 από τις 07:30 έως τις 15:30 και την Πέμπτη 21/9/2017 από τις 07:30 έως τις 15:30 στην οδό Κυρίλλου Τρεχάκη στην πόλη της Χίου.
Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.
Είμαστε στη διάθεση σας για πληροφορίες-διευκρινήσεις .

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΙΟΥ - "ΤΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ"

Σας ενημερώνουμε ότι, σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00 μ.μ., ο Δήμαρχος Χίου, κ. Μανώλης Βουρνούς, θα παραχωρήσει Συνέντευξη Τύπου στο Γραφείο Δημάρχου, με θέμα: "Τα Νέα Τεχνικά Έργα του Δήμου Χίου".

banner-proipologismou

ΓΠΣ ΔΕ ΧΙΟΥ

 ΓΠΣ ΔΕ ΧΙΟΥ Β1 ΦΑΣΗ

banner gia compostopoiisi

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

kentro ekspipiretisis dimoti

pb banner

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

5η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ

5η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Αναζήτηση

diavgeia all logo