Ανακοινώσεις

Δελτίο τύπου για ολοκλήρωση δράσης σε σχολεία από το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 ολοκληρώθηκε με επιτυχία, από το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Χίου, δομή που ανήκει και εποπτεύεται από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας (Πρόνοιας) του Δήμου Χίου, η ετήσια δράση στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου, κατά το σχολικό έτος 2016-2017, επισκέφτηκαν Δημοτικά και Νηπιαγωγεία, με στόχο την ενημέρωση των συλλόγων των εκπαιδευτικών, για τις υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Κέντρου, καθώς και την ευαισθητοποίηση τους σε θέματα έμφυλης βίας.
Η δράση θα συνεχιστεί στα σχολεία του νησιού μας και κατά το επόμενο σχολικό έτος.-

Ο Αντιδήμαρχος Πρόνοιας

Γεώργιος Φωτ. Παπαδόπουλος

Δελτίου Τύπου - Κλείσιμο οδού Κωνσταντίνου Μονομάχου

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες του έργου: «NGA Like- Αναβάθμιση του δικτύου στο Α/Κ Χίου», σας επιτρέπουμε να διακόψετε την κυκλοφορία την Τετάρτη 7/6/2017 από τις 08:30 έως την Πέμπτη 8/6/2017 στις 16:00, στην οδό Κων/νου Μονομάχου από την διασταύρωση Κων/νου Μονομάχου και Γ. Βορριά έως την δια-σταύρωση Κων/νου Μονομάχου και Σκαραμαγκά.
Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.
Είμαστε στη διάθεση σας για πληροφορίες-διευκρινήσεις .

Δελτίο Τύπου για την πρόσληψη επτά (7) ναυαγοσωστών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ Η Μ Ο Σ  Χ Ι Ο Υ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 6, 82131 Χίος

Αρμόδιος : Ιωάννης Στρουμπάκης - Θεοδώρα Χαβιάρα

Τηλέφωνο: 22713-50816, 22713-50821                   

 FAX: 22713-50855

 

             Χίος,  2 Ιουνίου 2017

              Αριθ. πρωτ.:18483

 

                     Προς

                    Μ.Μ.Ε

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Για την πρόσληψη  επτά (7) ναυαγοσωστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την φύλαξη των λουομένων στις έξι(6) πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Χίου , Αγίας Φωτεινής , Κώμης , Καρφά , Μπέλλα Βίστα , Λιθίου και Τάγμα Δεσπότη .

Ο Δήμος Χίου με την υπ’ αριθ. 364/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:68ΜΗΩΗΝ-Γ60), που εγκρίθηκε με την αριθ.32195/01-06-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: 7Γ2ΑΟ1Ι-Α4Θ) , ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών για την φύλαξη των λουομένων στις έξι(6) πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Χίου , Αγίας Φωτεινής , Κώμης , Καρφά , Μπέλλα Βίστα , Λιθίου και Τάγμα Δεσπότη  για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΔΕ Ναυαγοσώστες

7

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών.

Tα τυπικά προσόντα που προβλέπονται για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού είναι τα εξής: α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής , ανεξαρτήτως ειδικότητας  και β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη , αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χίου (Δ/νση: Δημοκρατίας 2 τηλ:2271350809 και 2271350823) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 έως και την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017.

                                                                                                      O Δήμαρχος

 

                                                                                                Εμμανουήλ Βουρνούς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Η  Συντάξασα

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Η  Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

     

ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΒΙΑΡΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΧΩΡΙΑΤΑΚΗ - ΒΙΤΕΛΛΑ

 

 

 

Δελτίο Τύπου για τη συλλογή ανακυκλώσιμων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών.

Ευχαριστούμε τους πολίτες που ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν την Κυριακή 28 Μαΐου 2017 στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσε ο Δήμος Χίου και η ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ, για τη συλλογή ανακυκλώσιμων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών.
Η μαζική προσέλευση και η συλλογή, μεγάλου αριθμού ανακυκλώσιμων υλικών, μας δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι η ανακύκλωση έχει καταστεί θεσμός για την τοπική κοινωνία και οι πολίτες θα συνδράμουν καθημερινά αυτή την προσπάθεια.
Προς ενημέρωση των πολιτών που συμμετείχαν στην κλήρωση των δώρων που διέθεσε ο Δήμος και η ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ , ανακοινώνουμε τα ονόματα και τους αριθμούς που κέρδισαν τα αντίστοιχα δώρα:
• Kαρούσος Νικόλαος ( αρ.401) 1 τηλεόραση 42”
• Κρεατσούλας Νικόλαος (αρ.72) 1 Τablet 8”
• Aριάνογλου Ιωάννης (αρ.71) 1 Tablet 7”

Και από ένα οικιακό κάδο ανακύκλωσης οι :

• Βαγιάνος Κωνσταντίνος (αρ. 154)
• Κοιλαντώνης Στέφανος (αρ.152)
• Mιραμπίτα Ειρήνη (αρ.351)
• Πιπινιάς Δημήτριος (αρ.250)
• Φυριππή Μαρία Άννα (αρ.375)

Για το Δήμο Χίου
Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης
Μπελέγρης Γεώργιος Για τη ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ
Ο Πρόεδρος

Συριώδης Σωκράτης

Δελτίο Τύπου για το Δημοτικό Φωτισμό

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους δημότες ότι από εχθές το πρωί ο δημοτικός φωτισμός παραμένει αναμμένος λόγω βλάβης του συστήματος σηματοδότησης στο σταθμό παραγωγής της ΔΕΔΔΗΕ.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου παρακολουθεί και ενημερώνεται για τις εξελίξεις αποκατάστασης της βλάβης με σκοπό, μετά την αποκατάσταση της βλάβης, ο Δήμος Χίου να διεκδικήσει επιστροφή χρημάτων, ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση των ανταποδοτικών τελών.

kentro ekspipiretisis dimoti

pb banner

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

5η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ

5η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ

Αναζήτηση

diavgeia all logo