Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" έτους 2017-2018

Εκδόθηκε η υπ΄ αριθ. 5122/23.05.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" έτους 2017-2018.

Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί- ΚΔΑΠ ΜΕΑ και ΚΔΑΠ έτους 2017-2018
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 7/οικ.321/ΕΥΣΕΚΤ/55417/16.05.2017 (ΦΕΚ 1719/18.05.2017 τεύχος Β') για την επιλογή των ωφελούμενων της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017-2018 εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. βάσει της οποίας καλούνται τα ενδιαφερόμενα άτομα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής.

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 5122/23.05.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" έτους 2017-2018.

Επιπλέον, με σχετική ανακοίνωσή της η ΕΕΤΑΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση και να αποστείλουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο χρονικό διάστημα από 24.5.2017 έως 09.06.2017.

Όπως αναφέρεται στην ανωτέρω ανακοίνωση και στην πρόσκληση:
- τα προσωρινά αποτελέσματα θα εκδοθούν στις 27.6.2017,
- η υποβολή των ενστάσεων θα γίνει στο χρονικό διάστημα από 28.6.2017 έως 30.6.2017,
- τα οριστικά αποτελέσματα θα εκδοθούν στις 4.7.2017
- η εγγραφή στις δομές και η υπογραφή της σύμβασης των ωφελουμένων με τις δομές θα γίνει στο χρονικό διάστημα από 4.7.2017 έως 1.9.2017
- οι φορείς/δομές με την ολοκλήρωση των εγγραφών και μέχρι τις 8/9/2017 υποβάλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. τα έγγραφα της παρ.2 του άρθρου 10 της ΚΥΑ 7/οικ.321/ΕΥΣΕΚΤ/55417/16.05.2017 (ΦΕΚ 1719/18.05.2017 τεύχος Β')

Τέλος, η ΕΕΤΑΑ ανήρτησε στην ιστοσελίδα της (http://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2017_domes_oristika) ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο φορέων και δομών, που εκδήλωσαν την πρόθεση τους να συμμετέχουν στη δράση, στον οποίο περιλαμβάνονται οι δομές του Δήμου Χίου ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου «ΠΕΡΙΒΟΛΙ» και ΚΔΑΠ Καρδαμύλων «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ».

Ανακοίνωση - Οδηγίες

Δελτίο Τύπου - Κλείσιμο οδών Σκαραμαγκά, Μαυρογορδάτων

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικού και προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες του έρ-γου: «Ενίσχυση εναέριου Δικτύου χαμηλής τάσης στον Υ/Σ 17 Χίου», σας επιτρέπουμε να διακό-ψετε την κυκλοφορία ως κάτωθι:
Α. Την Τρίτη 30/5/2017 από τις 08:00 έως τις 13:00 στην οδό Σκαραμαγκά.
Β. Την Τρίτη 30/5/2017 από τις 11:00 έως τις 15:30 στην οδό Μαυρογορδάτων.
Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.
Είμαστε στη διάθεση σας για πληροφορίες-διευκρινήσεις .

Ν.Π.Δ.Δ. - Δελτίο Τύπου για εγγραφές στα καλοκαιρινά προγράμματα ημερήσιας απασχόλησης

Το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Χίου θα διοργανώσει καλοκαιρινό πρόγραμμα ημερήσιας απασχόλησης για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών από 15-6 έως 15-9 ( Δευτέρα - Παρασκευή από τις 7.30 έως τις 15.30) με μηνιαίες εγγραφές. Τα προγράμματα αυτά θα περιλαμβάνουν αθλητικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, εθελοντικές, ψυχαγωγικές δράσεις. Το κόστος των camp θα είναι 60 € για κάθε περίοδο και 50€ για το δεύτερο παιδί.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Αθλητισμού-Πολιτισμού του ΝΠΔΔ στα τηλέφωνα 22710-21057 εσωτ. 2 ή 3 και στο Κλειστό Γυμναστήριο Χίου (Μιχάλων 7). Επίσης μπορούν να στείλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά από την διεύθυνση www.chioscity.gr/camp και να κατεβάσουν την ιατρική βεβαίωση. Αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές από την 1-6-2017.

Από τη Διοίκηση του ΝΠΔΔ

ΝΠΔΔ - Δελτίο Τύπου

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για βρεφονηπιακούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ (λήξη 09 Ιουνίου 2017). Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση www.eetaa.gr. Για τη διευκόλυνσή σας, στον σταθμό του ΝΠΔΔ της Καλουτά, καθημερινά από τις 09:00 έως και τις 14:00, θα υπάρχει άτομο πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει. Επισημαίνεται ότι η ευθύνη της συμπλήρωσης αφορά τον ωφελούμενο αλλά η υπηρεσία μας προθυμοποιείται να εξυπηρετήσει, για άτομα που στερούνται υπολογιστή, εκτυπωτή ή χρειάζονται οποιαδήποτε βοήθεια.
Εκ του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Χίου

Δελτίο Τύπου - Κλείσιμο οδού Αγίας Μαρκέλλας

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικού και προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες του έρ-γου: «Ενίσχυση εναέριου Δικτύου χαμηλής τάσης στον Υ/Σ 17 Χίου», σας επιτρέπουμε να διακό-ψετε την κυκλοφορία την Τετάρτη 24/5/2017 από τις 08:15 έως τις 15:00 στην οδό Αγίας Μαρ-κέλλας.
Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.
Είμαστε στη διάθεση σας για πληροφορίες-διευκρινήσεις .

Δελτίο Τύπου - Ενημέρωση για τις αλλαγές στα δρομολόγια αποκομιδής απορριμμάτων λόγω απεργίας

Η Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ενημερώνει τους συμπολίτες μας ότι σύμφωνα με την απεργία που εξήγγειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για τις 22 και 23/5/2017, τα δρομολόγια αποκομιδής απορριμμάτων δεν θα εκτελεστούν σύμφωνα με το πλήρες πρόγραμμα της Δ/νσης Καθαριότητας.

Για το λόγο αυτό ζητούμε την κατανόηση των δημοτών μας και τους καλούμε να εναποθέτουν προσεκτικά σφραγισμένα τα απορρίμματα τους μέσα στους κάδους, μέχρι τη λήξη της απεργίας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για διανομή ειδών ΤΕΒΑ- κρέατος

Ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο εφαρμογής του επισιτιστικού προγράμματος-Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων/(ΤΕΒΑ) που υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοιν. Αλληλεγγύης και τοπικά συντονίζει ο Δήμος Χίου, θα διανεμηθεί τις επόμενες ημέρες, από τον Δήμο Χίου, ποσότητα φρέσκου κρέατος (χοιρινό και μοσχαρίσιο) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΤΕΒΑ, από την Δευτέρα 22/05 έως και την Τετάρτη 24/05/2017.
Οι δικαιούχοι μπορούν να προσέρχονται στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Χίου (περιφερειακός δρόμος πόλης, περιοχή <<Καστρομηνάς>>) για την σχετική παραλαβή, κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:
Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη και ώρα 09.00΄ – 14.00΄ & 16.00΄- 20.00΄
Επισημαίνεται για μια ακόμη φορά ότι, δικαιούχοι είναι ΜΟΝΟ αυτοί που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοιν. Αλληλεγγύης, έχοντας υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή τους το προηγούμενο χρονικό διάστημα ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ.
(αρμόδια κα Ηρακλειανού Μαρία- Πληροφορίες, τηλ.: 2271043643 &
Δ/νση Κοιν. Πρόνοιας Δήμου Χίου, τηλ.: 2271350051-57).-

Ο Αντιδήμαρχος Πρόνοιας
Γεώργιος Φωτ. Παπαδόπουλος

Δελτίο Τύπου: Σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου οι παρεμβάσεις στις παιδικές χαρές

Με την υπ’ αριθμ. 118.2.1/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Παιδικών Χαρών 2016» του Δήμου Χίου, προϋπολογισμού 306.000,00€, στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2017, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ολοκλήρωση Χρηματοδοτικού Προγράμματος Αστική Αναζωογόνηση» με ποσό χρηματοδότησης 200.000,00€.

Το έργο αφορά παρεμβάσεις σε παιδικές χαρές σε περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Χίου του Δήμου Χίου με σκοπό την αναβάθμιση και λειτουργική αποκατάσταση των χώρων των παιδικών χαρών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να είναι σύγχρονες και πιστοποιημένες με τη Βεβαίωση Καταλληλότητας Λειτουργίας και το Ειδικό Σήμα του Υπουργείου.

Δελτίο Τύπου - Κλείσιμο οδού Αγίας Μαρκέλλας

Προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες του έργου: «Ενίσχυση εναέριου Δικτύου χαμηλής τάσης στον Υ/Σ 17 Χίου», πρόκειται να διακοπεί η κυκλοφορία την Πέμπτη 18/5/2017 από τις 08:30 έως τις 15:30 στην οδό Αγίας Μαρκέλλας.

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του εργολάβου, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.

kentro ekspipiretisis dimoti

pb banner

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

5η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ

5η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ

Αναζήτηση

diavgeia all logo