Ανακοινώσεις

Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών ιδρύματος Σίμου

Η Χιακή Αδελφότης Αττικοβοιωτίας «ο Κοραής», σε εκτέλεση των οριζομένων από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Γεωργίου Σίμου - Μιχαήλ & Άννας Σίμου - Θεοδώρου & Αικατερίνης Καρακατσάνη, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 τη χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές και σπουδαστές χιακής καταγωγής χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν μόνον ταχυδρομικώς στα γραφεία της Αδελφότητος, Μητροπόλεως & Πατρώου 8-10, ΤΚ 10557, Αθήνα, το αργότερο μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2017, την αίτησή τους, συνοδευόμενη απαραιτήτως από:
1. Βεβαίωση εγγραφής από το οικείο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εσωτερικού.
2.Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αν δεν έχει γίνει εκκαθάριση αντίγραφο τελευταίας φορολογικής δήλωσης της οικογένειας του αιτούντος και αντίγραφο εντύπου περιουσιακής κατάστασης Ε9 έτους 2017.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.
4.Απολυτήριο Λυκείου για τους πρωτοετείς και αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας προηγουμένων ετών για τους φοιτητές υπολοίπων ετών.
5.Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος με το ακόλουθο κείμενο: «Δεν λαμβάνω υποτροφία ή σπουδαστικό βοήθημα από άλλο φορέα και σε περίπτωση χορήγησης άλλου ποσού για το τρέχον ακαδ. έτος, εφόσον επιλέξω αυτό, θα επιστρέψω το χορηγηθέν από το Ίδρυμα ποσό».
Σε περίπτωση μη προσκόμισης όλων των ανωτέρω εγγράφων η αίτησις θα απορρίπτεται. Έγγραφα κατατεθέντα σε αιτήσεις προηγουμένων ετών, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν και πρέπει να αποσταλούν εκ νέου με πρόσφατη ημερομηνία. Πληροφορίες: στα γραφεία του «Κοραή» τηλ. 210-5243485 και κα Ευαγγελία Σιδεράτου κιν. 697 2220667 ή κ. Γ. Δανιήλ 2103807651.
Αθήνα 06/09/2017
Δια τη Χιακή Αδελφότητα Αττικοβοιωτίας «ο Κοραής»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Αντώνιος Ν. Χαροκόπος Γεώργιος Στ. Δανιήλ

Δελτίο Τύπου - Ανανέωση ηλεκτρονικών καρτών δικαιούχων κοινωνικού παντοπωλείου Δήμου Χίου ή/και έκδοση νέων

Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει ότι, όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα διανομής ειδών διατροφής από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Χίου, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 15 Σεπτεμβρίου έως και την 31η Οκτωβρίου 2017.
Αίτηση θα πρέπει να υποβάλλουν επίσης και όλοι όσοι είναι και σήμερα δικαιούχοι, διότι η παλαιά λίστα ωφελούμενων θα παύσει να ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2017.
Δεν απαιτείται να προσκομίσουν νέα δικαιολογητικά όσοι είχαν υποβάλλει αίτηση και είχαν λάβει ηλεκτρονική κάρτα από την 1η Ιουλίου 2017 και μετά (εφόσον έχουν καταθέσει το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας), αλλά θα πρέπει να ενημερώσουν την Υπηρεσία, ώστε να περιληφθούν στις νέες καταστάσεις.
Διευκρινίζεται ότι, όσοι είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) και λαμβάνουν είδη διατροφής κ.λ.π. από το επισιτιστικό πρόγραμμα ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων), δεν μπορούν να είναι και δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Τούτο μας γνωστοποιήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο και την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται, τόσο στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Χίου (οδός Νεωρείων – κτίριο ΡΕΞ, Προκυμαία Χίου) όσο και στον χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Χίου (οδός Ν. Ζορμπά – περιοχή Καστρομηνά), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τηλ. επικοινωνίας Κοιν. Παντοπωλείου: 2271043643.
Επισημαίνεται ότι, ήδη από την 1η Αυγούστου, το Κοινωνικό Παντοπωλείο παραμένει ανοικτό καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρα 07.00΄- 15.00΄, ενώ διαθέτει και Κοινωνική λειτουργό κατά το ανωτέρω ωράριο προς εξυπηρέτηση των ωφελουμένων του.-

ΚΑΠΗ Δήμου Χίου - Δελτίο Τύπου για εκδρομή στη Σάμο

Το ΚΑΠΗ Δ. Χίου προγραμματίζει τριήμερη εκδρομή στη Σάμο, το δεύτερο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου 2017.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα μέλη του ΚΑΠΗ που έχουν ανανεώσει τις κάρτες τους για το 2017.
Δηλώσεις συμμετοχής στο ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 2271081474- 2271044395

Δελτίο Τύπου - Αγιάσματα

Αναγνωρίστηκε ως ιαματικός, ο φυσικός πόρος «νερό πηγής Αγιασμάτων» του Δήμου Χίου, που βρίσκεται στον οικισμό Αγιάσματα της Δ.Ε. Αμανής, με τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ.13889 απόφασης Υπουργού Τουρισμού στο υπ’ αριθμ. 2973/Β/30.8.2017 Φ.Ε.Κ.

Ο Δήμος Χίου εντατικοποίησε, το 2015, την προσπάθεια για την αναβάθμιση της πηγής των Αγιασμάτων που ξεκίνησε το 2009 από τον πρώην Δήμο Αμανής. Το 2016, ξεκίνησε η αξιολόγησή του αιτήματος αυτού.

Στην αποτελεσματικότητα των παραπάνω ενεργειών έχει συμβάλει κατά πολύ η συνεργασία που έχει συνάψει ο Δήμος Χίου με τη «Θέρμαι Αγιασμάτων» Κοιν.Σ.Επ. Η συνεργασία αυτή έχει αποφέρει πολλαπλά αποτελέσματα, όχι μόνο αναφορικά με την αναγνώριση της πηγής, αλλά και στη διαχείριση του Ιαματικού πόρου και στην αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής. Ήδη μέσα σε λίγα χρόνια έχει παρατηρηθεί ο υπερδιπλασιασμός του αριθμού των επισκεπτών στο υδροθεραπευτήριο.

Ο Δήμος Χίου έχει προκηρύξει μελέτη προϋπολογισμού 72.000€, η οποία βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αξιολόγησης, δεδομένου ότι ο σχεδιασμός για την ανάδειξη και την αναβάθμιση της πηγής απαιτεί τη μελέτη του υδροθεραπευτηρίου.

Παράλληλα, ο Δήμος Χίου έχει εξασφαλίσει το ποσό των 8.000 ευρώ, τα οποία σκοπεύει να αξιοποιήσει, ζητώντας υπηρεσίες επιστημονικής υποστήριξης από ειδικευμένο υδρογεωλόγο, με στόχο την αύξηση της ποσότητας του νερού και την καλύτερη διαχείριση του, ώστε η περιοχή να λάβει τη μορφή θερμαλιστικού κέντρου.

Το γεγονός ότι, η φυσική πηγή των Αγιασμάτων αναγνωρίστηκε ως ιαματική, αποτελεί ένα πρώτο βήμα που δύναται να διευκολύνει την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων για την περιοχή. Ο τελικός στόχος του Δήμου Χίου είναι η ωρίμανση των απαιτούμενων έργων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν και να ενταχθούν σε δράσεις του ΕΣΠΑ.

 

Συγχαρητήρια Επιστολή για τη διεθνή διάκριση του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η εισαγωγή του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα αποτελέσματα της διεθνούς κατάταξης των Πανεπιστημίων World University Rankings αποτελεί μια παγκόσμια αναγνώριση των προσπαθειών του Πανεπιστημίου στο πεδίο της ακαδημαϊκής προσφοράς και έρευνας. Η διάκριση αυτή γίνεται ακόμα πιο σημαντική, δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας αλλά και της λειτουργίας του Πανεπιστημίου στην ακριτική Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου απέδειξε ότι με σχέδιο, στόχους και υπομονή μπορούν να επιτευχθούν τα πάντα.
Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους υπεύθυνους για τη διάκριση αυτή, πρώτιστα εσάς τον ίδιο ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου, τα μέλη ΔΕΠ, το Διοικητικό προσωπικό αλλά και τους ίδιους τους φοιτητές, για τις προσπάθειές τους, το μεράκι και την αγάπη που δείχνετε στο Πανεπιστήμιο, γνωρίζοντας ότι τίποτα δεν επιτυγχάνεται χωρίς κόπο. Οι προσπάθειές σας έχουν τοποθετήσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο υψηλότερο επίπεδο της ακαδημαϊκής Κοινότητας. Εύχομαι ακόμα περισσότερες διακρίσεις στο μέλλον.

Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Χίου

Εμμανουήλ Βουρνούς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΕΣΒΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Στα πλαίσια της επίσκεψης του Πρέσβη της Γερμανίας, κ. Jens Plötner, στη Χίο, πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική συνάντηση με τον Δήμαρχο κ. Μανώλη Βουρνού παρουσία των Αντιδημάρχων κ. Α. Τζιώτη και κ. Γ. Καραμανή.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο Δημάρχου Χίου, όπου ο κ. Πρέσβης συνομίλησε με το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους σχετικά με διάφορα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία της Χίου, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το νησί και την ιστορία του.
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον κ. Πρέσβη για ζητήματα τουρισμού και ανάπτυξης καθώς και για τη μεγάλη απειλή τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία των νησιών, λόγω της επικείμενης κατάργησης του μειωμένου Φ.Π.Α. στα νησιά του Β. Αιγαίου, επισημαίνοντας στον κ. Πρέσβη το γεγονός ότι στα περισσότερα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει αντίστοιχα ο μειωμένος Φ.Π.Α. ή άλλα αντισταθμιστικά μέτρα. Ο Δήμαρχος ζήτησε να μεταφέρει κι ο ίδιος προς την κυβέρνηση της χώρας του, τη μεγάλη ανασφάλεια με την οποία αντιμετωπίζουν το άμεσο μέλλον οι νησιωτικές κοινωνίες μπροστά στο φάσμα της πλήρους ανατροπής μίας τοπικής οικονομίας σε μία εξαιρετικά δύσκολη στιγμή εν μέσω οικονομικής κρίσης.
Έγινε, επίσης, μία σύντομη ενημέρωση στον κ. Πρέσβη για το μεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτημα. Ο Δήμαρχος επισήμανε ότι η Ελληνική Κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να αναλάβουν συνολικά τις ευθύνες τους για την ανάπτυξη ενός πλήρους συστήματος αντιμετώπισης της όποιας μεταναστευτικής/προσφυγικής εισροής από το σύνολο της ΕΕ, τόσο στα σύνορα όσο και στο εσωτερικό της Ένωσης.
Τέλος, στη συζήτηση έγινε αναφορά στα ζητήματα συνεργασίας του Δήμου της Χίου με Δήμους της Γερμανίας, έτσι όπως δρομολογείται μέσα από την Ελληνογερμανική Συνεργασία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη γρήγορη μετάβαση σε ένα πλήρες σύστημα αντιμετώπισης της διαχείρισης απορριμμάτων, στο οποίο θα γίνεται σε τελικό στάδιο ενεργειακή αξιοποίηση του υπολείμματος και για το οποίο ο Δήμος της Χίου δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ενημέρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για το έργο «Αποκεντρωμένες δράσεις για την ευαισθητοποίηση αιρετών ή υποψηφίων γυναικών σε θέματα ισότητας κι φύλου σε όλη τη χώρα».

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ

Κ.Α.Π.Η Δήμου Χίου - Εκδρομή στη Σάμο

Το ΚΑΠΗ Δ. Χίου προγραμματίζει τριήμερη εκδρομή στη Σάμο, το δεύτερο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου 2017.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα μέλη του ΚΑΠΗ που έχουν ανανεώσει τις κάρτες τους για το 2017.
Δηλώσεις συμμετοχής στο ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 2271081474- 2271044395

banner-proipologismou

ΓΠΣ ΔΕ ΧΙΟΥ

 ΓΠΣ ΔΕ ΧΙΟΥ Β1 ΦΑΣΗ

banner gia compostopoiisi

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

kentro ekspipiretisis dimoti

pb banner

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

5η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ

5η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Αναζήτηση

diavgeia all logo