Σύνταξη τευχών Δημοσίων Διαγωνισμών ανάθεσης μελετών

Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά την ιστοσελίδα για τυχόν ανάρτηση διευκρινίσεων και ανακοινώσεων σχετικά με το διαγωνισμό.

Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής στη σελ. 6 του τεύχους της διακήρυξης είχε γραφτεί λάθος τίτλος. Έχει αναρτηθεί η σωστή διακήρυξη

  • ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας ενημερώνουμε ότι ο (οι) ανάδοχος; που θα προκύψει από τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν θα μπορεί να αναλάβει την εκπόνηση της/ των μελέτης/ των στην επόμενη φάση - διενέργεια διαγωνισμών για την εκπόνηση των μελετών - λόγω ασυμβίβαστου.

 

 

  • ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στην σελ 6 της διακήρυξης στο άρθρο 3.3 (β) έχει γραφτεί εκ παραδρομής η απαίτηση φακέλου «τεχνικής προσφοράς» ενώ δεν απαιτείται. Έχει αναρτηθεί η διακήρυξη με την παραπάνω διόρθωση (σελ 6). 

 

Μελέτη ανάπλασης Δημοτικού Κήπου και μελέτη αστικής κινητικότητας

banner-vaa

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

banner gia compostopoiisi

ΓΠΣ ΔΕ ΧΙΟΥ

 ΓΠΣ ΔΕ ΧΙΟΥ Β1 ΦΑΣΗ

kentro ekspipiretisis dimoti

pb banner

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

5η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ

5η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Αναζήτηση

diavgeia all logo