Αναθέσεις

Προμήθεια κουρτινών στη νεοαναγερθείσα πτέρυγα του σχολικού συγκροτήματος των Γυμνασίου-Γενικού Λυκείου-ΕΠΑΛ Βροντάδου

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Προϋπολογισμός: 9.000,00 ευρώ
  • Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, 04 Μαΐου 2017
  • Καταληκτική Ώρα: έως 11:00 π.μ.

Προμήθεια φαρμάκων και φαρμακευτικού υλικού (έτους 2017) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Προϋπολογισμός: 12.467,40
  • Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017
  • Καταληκτική Ώρα: 11:30 π.μ.
Σελίδα 1 από 24