Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων & βελτιωτικών εδάφους

  • Προϋπολογισμός: 6.195,15 ευρώ
  • Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017
  • Καταληκτική Ώρα: έως 10:00 π.μ.

kentro ekspipiretisis dimoti

pb banner

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

5η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ

5η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ

Αναζήτηση

diavgeia all logo