Διαγωνισμοί

Προμήθεια ειδών Τροφίμων για τη λειτουργία Δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων & γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους έτους 2017

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: 391.319,28 ευρώ
 • Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017
 • Καταληκτική Ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00μμ

Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών για τη λειτουργία Δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: 573.047,16 ευρώ
 • Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, 08 Μαρτίου 2017
 • Ώρα Διαγωνισμού: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00μμ

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών, των δομών και των Νομικών Προσώπων του Δ. Χίου

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: 22.258,14 €
 • Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016
 • Καταληκτική Ώρα: 10.00 έως 10.30 π.μ.
 • Ημερομηνία Διαγωνισμού: Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016
 • Ώρα Διαγωνισμού: 10.00 έως 10.30 π.μ.
Σελίδα 1 από 5