Διαγωνισμοί

Προμήθεια Τροχήλατων Κάδων

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: 179.986,95 ευρώ
 • Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017
 • Ώρα Διαγωνισμού: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00μμ

Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας & ευπρεπισμού για τη λειτουργία Δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: 66.554,87 ευρώ
 • Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017
 • Ώρα Διαγωνισμού: 10:00πμ έως 10:30πμ

Προμήθεια ειδών Τροφίμων για τη λειτουργία Δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων & γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους έτους 2017

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: 391.319,28 ευρώ
 • Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017
 • Καταληκτική Ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00μμ

Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών για τη λειτουργία Δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: 573.047,16 ευρώ
 • Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, 08 Μαρτίου 2017
 • Ώρα Διαγωνισμού: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00μμ
Σελίδα 1 από 5

kentro ekspipiretisis dimoti

pb banner

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

5η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ

5η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ

Αναζήτηση

diavgeia all logo