Διαγωνισμοί

Προμήθεια Οχημάτων Δήμου Χίου

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: 610.080,00 ευρώ
 • Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Ώρα Διαγωνισμού: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00μμ

Προμήθεια χρωμάτων σχολικών συγκροτημάτων ΤΜΗΜΑ Α' & Προμήθεια χρωμάτων οδοσήμανσης ΤΜΗΜΑ Β' έτους 2017

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: 10.800,00 ευρώ
 • Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017
 • Ώρα Διαγωνισμού: 10:00πμ έως 10:30πμ

Προμήθεια Ειδών Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής με χρηματοδότηση (ΤΕΒΑ)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: 196.215,03 ευρώ
 • Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, 03 Οκτωβρίου 2017
 • Ώρα Διαγωνισμού: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00μμ

«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών»

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: 29.577,60 €
 • Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017
 • Καταληκτική Ώρα: 10:30 π.μ.
 • Ημερομηνία Διαγωνισμού: Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017
 • Ώρα Διαγωνισμού: 10:00 έως 10:30 π.μ.

Προμήθεια Τροχήλατων Κάδων

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: 179.986,95 ευρώ
 • Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017
 • Ώρα Διαγωνισμού: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00μμ

Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας & ευπρεπισμού για τη λειτουργία Δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: 66.554,87 ευρώ
 • Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017
 • Ώρα Διαγωνισμού: 10:00πμ έως 10:30πμ
Σελίδα 1 από 6

Μελέτη ανάπλασης Δημοτικού Κήπου και μελέτη αστικής κινητικότητας

banner-vaa

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

banner gia compostopoiisi

ΓΠΣ ΔΕ ΧΙΟΥ

 ΓΠΣ ΔΕ ΧΙΟΥ Β1 ΦΑΣΗ

kentro ekspipiretisis dimoti

pb banner

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

5η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ

5η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Αναζήτηση

diavgeia all logo