Ανακοινώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΔΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018, από τις 08:00π.μ. έως τις 15:00μ.μ., πρόκειται να διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ελ. Βενιζέλου, από την συμβολή της Ελ. Βενιζέλου με την Ψυχάρη έως την συμβολή της Ελ. Βενιζέλου με την Κοραή, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες για την «Παραλλαγή και ενίσχυση επιτοίχιου δικτύου Χ.Τ. Υ/Σ 47 Χίου»,
Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η της Δημοτικής κοινότητας Χίου

 

Ενημερώνουμε τους επιτηδευματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην χωρική αρμοδιότητα της Δημοτικής Κοινότητας Χίου ότι η επόμενη συνεδρίαση του συλλογικού μας οργάνου θα λάβει χώρα στις 5 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα.

Όσοι εξ αυτών επιθυμούν να λάβουν έγκριση για χρήση του δικαιώματος παράτασης ωραρίου μουσικών οργάνων παρακαλούνται να προσέλθουν άμεσα στο Δήμο Χίου τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων στην διεύθυνση Βενιζέλου 75, τηλ:2271353115 προκειμένου να υποβάλουν την σχετική αίτηση.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι

1. Γνωστοποίηση χρήσης μουσικής,

2. Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης (για εταιρίες)

3. Δημοτική Ενημερότητα.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Ο ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛ. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΛΟΠΛΥΤΗ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Χίου εγκρίθηκε το πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης “Αντιπλημμυρική Προστασία Περιοχής Ρέματος Καλοπλύτη”.
Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος Χίου, κ. Μανώλης Βουρνούς, « ο πλημμυρικός κίνδυνος από το ρέμα του Καλοπλύτη, που μέχρι σήμερα αποτελούσε ένα σημαντικό πρόβλημα για την πόλη της Χίου, μπαίνει σε μία τροχιά ουσιαστικής αντιμετώπισης. Η διεξαγωγή του διαγωνισμού μελετών είχε ενταχθεί εδώ και πολλούς μήνες στο πρόγραμμα του Δήμου και επιτέλους καταλήγει με προσφορά μάλιστα πολύ σημαντικής έκπτωσης. Τα αποτελέσματα της μελέτης αναμένεται να δώσουν βιώσιμες λύσεις σε ένα πρόβλημα που ταλανίζει την πόλη της Χίου εδώ και δεκαετίες».

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

Ενημερώνουμε τους Δημότες, ότι η Υπηρεσία Δημοτολογίων του Δήμου Χίου δεν θα λειτουργήσει από 12-1-2018 και ώρα 15.00 έως και 21-1-2018 και 15.00, σύμφωνα με την αριθμ. 1/2018 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών λόγω ένταξης της Υπηρεσίας στο Μητρώο Πολιτών.
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν θα διενεργείται οποιαδήποτε ενέργεια από την Υπηρεσία Δημοτολογίων και δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά από τα Δημοτολόγια και τα ΚΕΠ.
Για τον ίδιο λόγο δεν θα λειτουργήσουν και τα Ληξιαρχεία του Δήμου Χίου για το χρονικό διάστημα από 17-1-2018 έως και 21-1-2018.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ XIOY/ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ο Δήμαρχος Χίου, κ. Μανώλης Βουρνούς πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πρόεδρο της νομαρχιακής επιτροπής Χίου του ΤΕΕ / τμήμα Β.Α. Αιγαίου, κ. Μάνο Μισιρλή και την Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, κα Ανθίππη Ζαννάρα, προκειμένου να ενημερωθεί από τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς για τα ζητήματα που έχουν ανακύψει αναφορικά με το νέο νομοσχέδιο περί συμπλήρωσης των διατάξεων του Εθνικού Κτηματολογίου και αφορούν κυρίως την κατάργηση του Κτηματολογικού Γραφείου Χίου.
Στη συνάντηση αποφασίστηκε το θέμα να συζητηθεί περαιτέρω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων επιστημονικών και πολιτικών φορέων του Δήμου Χίου.

Δελτίο Τύπου - Μύλοι

Ο Δήμος Χίου, λαμβάνοντας υπόψην την επιτακτική ανάγκη για επισκευή των μύλων στα Ταμπάκικα Χίου, προχώρησε στην παρέμβασή του, στο δεύτερο μύλο, που σήμερα χρησιμοποιείται από το Σύλλογο Φουσκωτών Χίου. Ο ξύλινος άξονας και οι αντένες του θα αντικατασταθούν και στη συνέχεια θα γίνει επισκευή και στους υπόλοιπους μύλους. Με την επισκευή και την συντήρηση αυτή, και οι τέσσερις μύλοι, που αποτελούν σημείο αναφοράς για το νησί, θα είναι και πάλι σε άριστη κατάσταση. Οι εργασίες έχουν  ξεκινήσει.

Ανακοίνωση για τα περίπτερα

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει όσους λειτουργούν περίπτερα ότι ι πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των διαφόρων αντικειμένων, οι ενδιαφερόμενοι
υποχρεούνται να ζητούν με αίτηση και να λαμβάνουν τις απαιτούμενες άδειες από το Δήμο.
Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσον αφορά στην κατάληψη του χώρου, όσο και στα τοποθετημένα σε αυτόν λειτουργικά στοιχεία εξοπλισμού, ισχύουν μέχρι την
31η Δεκεμβρίου του έτους που εκδόθηκαν.
Η αίτηση θα υποβάλλεται στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα στο Τμήμα Εσόδων.
Στην αίτηση που θα υποβάλλεται με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου δηλ. το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης, θα επισυνάπτονται:
1.Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας.
2.Η θέση, η έκταση και το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου ως και η χρονική διάρκεια για την οποία. αιτείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού.
3.Σχέδιο κάτοψης όπου θα απεικονίζεται ο υπό κατάληψη κοινόχρηστος χώρος με τα λειτουργικά του στοιχεία υπογεγραμμένο από τον ενδιαφερόμενο.
4.Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων του ισχύοντος «Κανονισμού Χρήσης Κοινόχρηστων χώρων Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 295/2013».
5.Δημοτική Ενημερότητα από το ταμείο του Δήμου Χίου Διευκρινίζεται πως προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας κοινόχρηστου χώρου από τον δήμο είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και την καταβολή του ετήσιου τέλους.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα εσόδων του Δήμου ,διεύθυνση Κανάρη 18 ΤΚ 82131 Χίος και στα τηλέφωνα 2271351733 κα Στέλλα Σμυρναίου,2271,51732 κα Αντωνία Πουπάλου και 2271351735 κα Αικατερίνη Στάμπα.