Ζ. Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Χίου - Έργα προστασίας εκβολών

Ζ1. Ανάλυση

Η απουσία κατάλληλης διάταξης στις εκβολές των χειμάρρων της ανατολικής ακτογραμμής της Χίου δημιουργεί προβλήματα εμφράξεων των εκβολών και συνακόλουθα πλημμυρικά φαινόμενα. Περαιτέρω, τα στάσιμα ύδατα στις εκβολές δημιουργούν συνθήκες ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τους περιοίκους, ενώ η ανάγκη καθαρισμού επιβαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό σε ετήσια βάση. Τέτοια φαινόμενα εντοπίζονται ιδίως στις εκβολές των ρεμάτων Αγ. Ειρήνης, Παρθένη, Στρατήδαινας και Κοκκαλά. Μέχρι σήμερα έχει αποφευχθεί η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ως άνω ζητήματος, πιθανόν εξαιτίας των εξαιρετικά χρονοβόρων διαδικασιών αδειοδότησης.

Ζ2. Προτάσεις

Για την αντιμετώπιση του ζητήματος προτείνουμε να εκπονηθεί μια μελέτη κατασκευής έργων προστασίας εκβολών για τα ρέματα Αγ. Ειρήνης, Παρθένη, Στρατήδαινας και Κοκκαλά και ίσως και για άλλα μικρότερα ρέματα της ανατολικής ακτογραμμής. Πρόκειται κατά βάση για μια ακτομηχανική ή λιμενική μελέτη, σε συνδυασμό με μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η μελέτη αυτή θα προωθηθεί για αδειοδότηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες, με την προοπτική σε βάθος χρόνου να έχουμε ώριμα προς ένταξη έργα προστασίας των εκβολών στα μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα.

  • Έναρξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015
  • Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015
  • Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε