Περίληψη διακήρυξης για δημοπράτηση ακινήτου στο Γεμέλικο Πυτιούς