Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας στο Δ. Χίου

  • Προϋπολογισμός: 6.951,91 €
  • Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017
  • Καταληκτική Ώρα: 09.30 π.μ.