Συντήρηση δεντροστοιχιών και δενδρυλλίων

  • Προϋπολογισμός: 2.000,00 €
  • Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017
  • Καταληκτική Ώρα: 10:00 π.μ.