Αποκλάδωση, κοπή δένδρων έτους 2017

  • Προϋπολογισμός: 22.990,50 €
  • Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, 08 Δεκεμβρίου 2017