Καθαρισμός – Αποκατάσταση Πινακίδων Οδοσήμανσης Οδικού Δικτύου Δήμου Χίου