Υπηρεσία Ασφάλισης Οχημάτων & Μηχανημάτων Δήμου Χίου

  • Προϋπολογισμός: 45.350,00 ευρώ
  • Ημερομηνία Διαγωνισμού: Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018
  • Ώρα Διαγωνισμού: 10:00πμ έως 10:30πμ