Προμήθεια κουρτινών στη νεοαναγερθείσα πτέρυγα του σχολικού συγκροτήματος των Γυμνασίου-Γενικού Λυκείου-ΕΠΑΛ Βροντάδου

  • Προϋπολογισμός: 9.000,00 ευρώ
  • Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, 04 Μαΐου 2017
  • Καταληκτική Ώρα: έως 11:00 π.μ.