Προμήθεια υλικού για τα προγράμματα καλοκαιρινής ημερήσιας απασχόλησης για παιδιά 5 - 12 ετών