Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων έτους 2017