Προμήθεια υδραυλικών υλικών ποτίσματος κήπων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δ. Χίου

  • Προϋπολογισμός: 3.989,70 €
  • Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, 08 Δεκεμβρίου 2017