Προμήθεια σπόρων, φυτών & δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα

  • Προϋπολογισμός: 3.016,03 ευρώ
  • Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, 07 Μαρτίου 2018
  • Καταληκτική Ώρα: έως 10:00 π.μ.