Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή ιατρικών ή νοσηλευτικών υπηρεσιών στο υδροθεραπευτήριο Αγιασμάτων